Autoritatile administratiei publice

Potrivit Anexei 2, pct.3.8 din Legea nr.351/2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati ,municipiul Timisoara este unitate administrativ teritoriala de rangul I.
Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si de Primar, ca autoritate executiva, acestea venind sa rezolve treburile publice in conditiile legii.
Consiliul Local al Municipiului Timisoara are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.
Consiliul Local este alcatuit din 27 de membri, alesi prin vot universal, egal, direct si liber exprimat, in conditiile stabilite prin legea privind alegerile locale.
Avand in vedere specificul local si nevoile activitatii sale, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a organizat urmatoarele comisii pe domenii de specialitate:
Comisia 1 - pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe;
Comisia 2 - pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu;
Comisia 3 - pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale;
Comisia 4 - pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor ;
Comisia 5 - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte.

Sediul Consiliului Local al Municipiului Timisoara se afla pe Bd. C.D.Loga nr.1, iar intrunirile in plen se desfasoara la Sala de Sedinte a Consiliului Local. Consiliul Local a fost constituit in urma alegerilor locale desfasurate in 6 iunie 2004, cand a rezultat urmatoarea structura politica: P.N.T.-C.D - 9 membri, P.S.D. - 6 membri, P.N.L. - 5 membri, P.D. - 5 membri, P.R.M. - 2 membri. Configuratia politica a Consiliului Local al Municipiului Timisoara este prezentata in Anexa nr.1.

Primarul Municipiului Timisoara este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al acesteia, pe care il conduce si il coordoneaza. Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale si reprezinta municipiul Timisoara in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. Primarul indeplineste atributiile prevazute de lege sau incredintate de Consiliul Local.
Pentru indeplinirea atributiilor sale, primarul este ajutat de 2 viceprimari, secretar si aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.

Viceprimarii Municipiului Timisoara sunt alesi de catre Consiliul Local din randul membrilor sai, pe o durata egala cu cea a mandatului Consiliului. Ei sunt inlocuitorii de drept ai Primarului si primii colaboratori ai acestuia pentru realizarea obiectivelor si sarcinilor administratiei publice locale. Atributiile viceprimarilor sunt cele delegate de catre Primar, in conditiile legii.

Secretarul Municipiului Timisoara este functionar public de conducere, numit in aceasta functie de catre prefect, in conditiile legii. Secretarul verifica si asigura respectarea legalitatii de catre organele administratiei publice locale, indeplinind atributiile prevazute de lege sau incredintate de catre Consiliul Local ori de Primar.

Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local constituie PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, structura functionala cu activitate permanenta care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.